Vad är OVK besiktning & varför behövs det?

Introduktion till OVK OVK, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är en viktig del av byggnadens underhåll. Vad är en OVK besiktning och varför behöver man den? För att förstå mera vad OVK besiktning innebär, läs vidare. Varför man behöver OVK OVK-besiktning är inte bara en juridisk skyldighet. Det har verkliga fördelar för byggnaden och de som använder […]