Besiktningar

Sprängbesiktning

Vid sprängningar i berggrund eller markarbeten med starka vibrationer är det nödvändigt att täthetsprova murade skorstenar samt murade eldstäder som ex kakelungnar,bakugnar eller öppna spisar. 

Varför man utför detta är för att dokumentera de skador som finns före och ev. uppstår efter vibrationsarbeten.  

 

Vi mäter läckage och tryckprovar med rök vid sprängbesiktning samt fotograferar sprickor utanpå murstockar och utsidan av eldstäder och dokumenterar detta i protokoll.