Har ni frågor eller vill boka tid för konditionsbesiktning kontakta oss

Vid en konditionsbesiktning fungerar som en besiktning av en ny eldstad och skorsten. Skillnaden är att eldstad  och skorsten redan finns sen gammalt i huset. Är det så att ni upplever att eldstaden ex ryker in eller är svår att elda i kan vi kontrollera eldstad och skorsten med kamera samt täthets prova. Ibland kan det blivit stopp i rökkanalen pga av fågelbon eller liknande. Vi har utrustning för borttagande av alla sorts stopp och hinder i rökkanaler samt Imkanaler/ventilation. Vi hjälper även till med att montera rätt typ av fågelskydd på skorstenar. 

Ska du installera en ny eldstad eller rentutav bara hitta en ledig murad kanal i din skorsten hjälper vi dig att utföra en sk kartering. Skorstenen är indelad i kanaler , allt fr två till 12 ja upp till 24 st kanaler av varierande storlek. Vid kartering går vi igenom kanal för kanal  med hjälp av kamera och rökpatroner som alstrar en rök som är lätt att spåra. Du erhåller efter avslutat kartering en ”karta” över skorstenen med placeringar samt längder på kanaler och skick.

Innan du installerar en eldstad till en befintlig murad skorsten rekommenderar vi dig att först täthets prova rökkanalen. Är kanalen otät är det både lättare och billigare att reparera en rökkanal innan själva eldstaden är monterad. Speciellt viktigt är detta vid installation av en insatts/kasset i en murad öppenspisd

 

Vid en besiktning oavsett ny eller gammal eldstad behöver vi tillträde till tak och skorsten samt ev vind. Kontrollera att du har säkra tak stegar samt glidskydd för markstege. Glidskydd är en båge eller krokar fästa vid takfot som hindrar markstege att glida undan.