Besiktningar

Spisfläktsbesiktning (Imkanal)

Imkanaler i nyproducerade fastigheter ska alltid besiktas av sakkunnig ex sotare. 

Ett protokoll ska upprättas och skickas in till kommun för att erhålla slutbevis. 

Har du sökt bygglov för att flytta ett befintligt kök gäller samma krav på besiktning. 

Vi rekommenderar att alltid rådfråga sakkunnig vid flytt av Lmkanaler i kök. Vi har lång erfarenhet av byggnation samt besiktningar av Imkanaler och spisfläktar, isoleringskrav och brandskyddskrav.

Tveka inte att höra av dig till oss före och under byggnationer av Imkanaler.

Vi besiktar även storkök dvs restaurangkök, skolkök och andra större kök. 

Storkök kräver stora krav på framförallt rensbarhet samt förebyggande brand. 

Vi täthetsprovar och provspolar större kanaler för att upptäcka ev. läckage. På samma gång ser vi hur avtappningar och rensluckor fungerar vid rensning/sotning.