Ventilationsrengöring

Ventilation

Vi spenderar runt 80% av vår tid i våra hem vilket ställer höga krav på bra inomhusluft.

Är din ventilation ren?

Med tiden samlas damm och partiklar i ventilationssystemen.
Vi rensar dagligen kanaler och får ditt ventilationssystem att fungera bättre och ditt hem eller lokal blir fräschare. 

Varför är ventilationsrengöring viktigt?

Ventilationsrengöring är en viktig del i att säkerställa bra inomhusluft i ditt hem eller arbetsplats.

På Ventkraft erbjuder vi rengöring av ventilationssystem för att förbättra luftkvaliteten och minska risken för ohälsa. Dåligt underhållna ventilationsanläggningar kan leda till ökad energiförbrukning och försämrad funktion.

Hur ofta bör du genomföra ventilationsrengöring?

Vi rekommenderar normalt att kanalrengöring och service utförs var 4-6 år i en fastighet med takfläkt, frånluftsvärmepump och till- och frånluftssystem. Men det kan variera beroende på typ av system och omfattning, så om ni är osäkra på behovet är ni välkomna att kontakta oss.

Vad gör vi under en ventilationsrengöring?

Vi använder oss av olika rengöringsmetoder som roterande rensutrustning, tryckluftsblåsning, blästring, vätskerengöring och dammfällor, beroende på kanalsystemet och dess storlek.

Vi kan även filma kanalerna med avancerad kamerautrustning för att säkerställa att rengöringen har gjorts korrekt.

Förbättrad energi effektivitet med regelbunden ventilationsrengöring

Regelbunden ventilationsrengöring är en viktig del i att säkerställa att ditt ventilationssystem fungerar på ett optimalt sätt. När ventilationskanalerna är fyllda med damm och smuts kan det få systemet att arbeta hårdare för att producera projekterade luftflöden, vilket kan leda till ökad energiförbrukning. Detta kan i sin tur leda till högre energiräkningar och en minskad livslängd på utrustningen.

Genom att regelbundet rengöra ditt ventilationssystem kan du säkerställa att det fungerar på ett effektivt sätt, vilket i sin tur kan leda till lägre energikostnader. Rengöring av kanalerna hjälper till att avlägsna blockeringar och byggnadsdammsamlingar, vilket gör det lättare för systemet att producera projekterade luftflöden. Detta kan leda till en minskning av energiåtgången för att hålla ditt hem eller kontor väl ventilerat.

Rengöring av ventilationssystem för att förhindra brandrisk

 

Det är viktigt att notera att sedan 2004 ligger ansvaret för rengöring av Im-kanalen (tillhörande kanal till spisfläkt) på fastighetsägaren. En vanlig orsak till bränder i småhus är just bränder som sprider sig i Im-kanalen. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum kontrollera och rengöra Im-kanalen. En lämplig intervall är 3-6 år. Vi på Ventkraft har många års erfarenhet av rengöring och kontroll av Im-kanaler i bostadshus samt i storkök/restauranger.

Filterbyte i samband med ventilationsrengöring

För att ytterligare förbättra luftkvaliteten i ditt hem eller arbetsplats erbjuder vi även försäljning och installation av diverse filter som fettfilter till spisfläktar, filter till FTX med mera. Vi har ett brett utbud av filter på marknaden att välja mellan.

Stockholm

Vi utför dagligen ventilationsrengöring över hela Stockholm med utgångspunkt från Sollentuna / Vallentuna.

Detta gör det enkelt för dig som kund att boka en tid som passar dig. Vi strävar efter att erbjuda den bästa servicen och flexibiliteten för våra kunder.

Vi hjälper dig med din ventilation

Vi ser fram emot att hjälpa dig att säkerställa bra inomhusluft och minska risken för ohälsa i ditt hem eller arbetsplats.