Ventilation

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

Som boende i Sverige är det din skyldighet att se till att din bostad har en fungerande ventilation.
Genom att utföra obligatorisk ventilationkontroll (OVK) regelbundet kan du förebygga eventuella problem och säkerställa att din bostad uppfyller gällande krav.

Hos Ventkraft erbjuder vi professionella OVK-besiktningar utförda av våra erfarna och kvalificerade tekniker.

Vi undersöker noggrant din bostads ventilation för att kontrollera att alla delar är i gott skick och fungerar som de ska. Genom att besikta din bostads ventilation regelbundet kan du också förebygga eventuella problem och säkerställa att du och din familj andas in ren och frisk luft i hemmet.

Kontakta oss idag för att boka en tid för din OVK-besiktning hos Ventkraft. Vi ser fram emot att hjälpa dig att säkerställa din bostads ventilation och din familjs välbefinnande.

Vi har riksbehörighet K och utför OVK besiktning i din villa, bostadsförening, lokal eller företag smidigt. 

Vi utgår från Sollentuna och jobbar över hela Stockholms län.Vad är OVK?

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, skall enligt lag göras regelbundet, i de flesta byggnader.
Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Våran målsättning är att utföra en utförlig och grundlig OVK där ni som privatperson, företag eller förening enkelt kan få en överblick hur ert ventilationssystem fungerar samt i vilken kondition det befinner sig i. Vi innehar riksbehörighet K och utför därmed OVK på all typ av ventilation. Vi kan även hjälpa till att åtgärda ev. anmärkningar som t ex kanalrensning, byte av felaktiga ventiler, byte av filter i aggregat samt annan behövlig service.

När skall OVK göras?

Besiktningsintervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader.
Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation.

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.             

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk.
Ingen återkommande besiktning.

Så går en OVK besiktning till

Samtliga ventiler och luftflöden mäts med olika instrument i de utrymmen ventilerna är placerade.

Det är då viktigt att rätt typ av ventilation finns i samtliga utrymmen som är tänkta att ventileras.

Normalt tas luft ut dvs frånluft, ur våtutrymmen som wc, bad, tvättstugor men även i klädkammare och kök. I de fall luft in i rum dvs tilluft, finns och kallas FTX system mäts även de.

Finns det istället ventiler med tilluft i fönsterkarmar och ytterväggar, kontrolleras funktion samt placering.

Vi kommer att kontrollera följande

  • att ventilationssystemet överensstämmer de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • instruktioner och skötselanvisningar finns tillgängligt.
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
 
 
Vi skall även undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilation och som inte medför ett försämrad inomhusmiljö.
 
Vi kommer att föra protokoll och utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och när nästa besiktning måste göras.
Av intyget framgår det vilka ventilationssystem som har kontrollerats och om kontrollen föranlett anmärkningar.

Vi hjälper dig med din OVK besiktning

Vi har många års erfarenhet med att besikta villor, lägenheter eller lokaler. Vår styrka är flexibilitet och punktlighet. 

Vi behandlar alla hem vi besöker som vi vill behandla våra egna. 

Vi sätter stort fokus på kunden , vilket är en självklarhet för ett gott samarbete.

Vi utgår från Sollentuna och jobbar över hela Stockholms län.