Besiktningar

Överlåtesbesiktning

Ska ni sälja eller köpa en fastighet med eldstad och skorsten är det bra att kontrollera denna av en sakkunnig ofta en sotare.

Ofta finns det fel och brister som ej kunnat fastställas vid sotning av eldstaden. 

Man ska aldrig lita på vad förra ägaren sagt ” jo de inget fel på öppna spisen, vi eldar varje julafton i den……”. 

Vi utför täthetprovning, proveldning och visuell kontroll med kamera. Vi följer hela skorstenens väg genom huset inklusive vinden för att säkerhetsställa skick och brister. 

Det kan bli en dyrbar reparation att laga t. ex. en otät skorsten eller en bristfällig kakelugn.

Vi hjälper dig med råd och tips på bästa reparation och tillväga gångs sätt.

Ventilationen glöms ofta bort vid husköp och kan bli en stor kostnad att åtgärda för fastighetsägaren. 

Vi har paketpriser på mätning av luftflöden samt rådgivning och konkreta lösningar på bostadsventilation.

Passa på att kontakta oss i samband med husbesiktning vid köp av ny fastighet.