Ventilation

Injustering av ventilation

Ett rätt injusterat ventilationssystem är lika viktigt som ett rengjort system. 

Felaktiga luftflöden kan få t. ex. fukt att tränga ut i byggkonstruktionen med röta och mögel som resultat.
Även radon kan öka vid felaktigt inställt ventilationssystem. 

I flerbostadshus med många lägenheter är det extra viktigt att kontrollera och injustera luftflöden med jämna mellanrum. 

Mest lägligt är att utföra injustering i och med rengöring av kanalsystemet. 

Då är det särskilt viktigt att få tillträde till samtliga lägenheter. 

Vi utför injusteringar i nyproduktioner samt befintliga byggnader och i samband med OVK